Σχετικά με το Aqua-RET

Σε ποιον θα είναι χρήσιμο το Aqua-RET

Το εργαλείο του Aqua-RET είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων στον ενεργειακό τομέα, στους οποίους συγκαταλέγονται το ευρύ κοινό, οι αρμόδιοι για τον ενεργειακό σχεδιασμό, οι σύμβουλοι σε θέματα ενέργειας, αλλά και όσοι εργάζονται σε βοηθητικούς τομείς και χρειάζεται να γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες του υδάτινου στοιχείου για τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων.

llp logoThis project has been funded with support from the European Commission (EU Lifelong Learning Programme Agreement no LLP/LdV/TOI/2009/IRL – 515). This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

You are here Σχετικά με το Aqua-RET Σε ποιον θα είναι χρήσιμο το Aqua-RET