Εγχειρίδιο/Οδηγός

Η επόμενη σύνδεση περιλαμβάνει το Εγχειρίδιο του AquaRET, το οποίο είναι διαθέσιμο προς λήψη. Διατίθεται μόνο στα Αγγλικά.

Πατήστε στην εικόνα για να το κατεβάσετε.

Introduction

Chapter 1 - Run-of-River  
 
Chapter 2 - Tidal Impoundment
 
Chapter 3  - Tidal Stream
 
Chapter 4 - Wave
 
Chapter 5 - Offshore Wind
 

Chapters 6, 7 & 8 - Other technologies,

Supporting Activities & Further Reading 

 
Chapter 9  - Country Specific Information  

Other Resources, Consortium and Contacts

 


llp logoThis project has been funded with support from the European Commission (EU Lifelong Learning Programme Agreement no LLP/LdV/TOI/2009/IRL – 515). This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

You are here Αρχεία και Πηγές Εγχειρίδιο/Οδηγός