Εγχειρίδιο Διδασκάλου

Η επόμενη σύνδεση περιλαμβάνει έναν οδηγό για τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης σχετικά με το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα υλικά του Aqua-RET. Αυτός είναι διαθέσιμος για καταφόρτωση, αλλά είναι μόνο στα Αγγλικά.

Πατήστε την εικόνα για να το κατεβάσετε.

llp logoThis project has been funded with support from the European Commission (EU Lifelong Learning Programme Agreement no LLP/LdV/TOI/2009/IRL – 515). This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

You are here Αρχεία και Πηγές Εγχειρίδιο Διδασκάλου