Κατεβάστε Σχήματα και Εικόνες

Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει εικόνες και εικονογραφημένο υλικό που μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.  Κάντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε.  

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στις σελίδες «Εργαλείο e-learning» και «Πληροφορίες ανά Χώρα». 
 
ΠεριγραφήΜικρογραφία
Αφίσες  
Αφίσα σχήματος ‘κατά τον ρου του ποταμού’  
Αφίσα παλιρροιακού περιορισμού  
Αφίσα παλιρροιακού ρεύματος
  
Αφίσα κυμάτων  
Αφίσα υπεράκτιων αιολικών  
Χάρτες του πόρου
  
Χάρτης του πόρου ρεόντων υδατορευμάτων βάσει της βροχόπτωσης και των κλίσεων των ποταμών.  
Χάρτης του πόρου παλιρροιακού περιορισμού βάσει του παλιρροιακού εύρους.  
Χάρτης του πόρου παλιρροιακού ρεύματος βάσει της ταχύτητας των ρευμάτων.  
Χάρτης του κυματικού πόρου βάσει του μεγέθους του κυματισμού και των κυμάτων που δημιουργούνται από τη δράση των ανέμων.  
Χάρτης του πόρου υπεράκτιων αιολικών βάσει της ταχύτητας του ανέμου στα 40m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.  
 Πηγές της ενέργειας του υδάτινου στοιχείου
  
Οι βροχοπτώσεις δημιουργούνται από εξατμιζόμενα επιφανειακά ύδατα.  
Τα έργα ‘κατά τον ρου του ποταμού’ εκμεταλλεύονται την υψομετρική διαφορά και τη ροή των υδάτων σε ποταμούς και υδατορεύματα.  
Η βαρυτική έλξη του ήλιου και της σελήνης δημιουργεί παλίρροιες.  
Ο παλιρροιακός περιορισμός εκμεταλλεύεται την υψομετρική διαφορά που δημιουργείται από την άνοδο και την πτώση της στάθμης της παλίρροιας.  
Δημιουργούνται ισχυρά παλιρροιακά ρεύματα (οι παλιρροιακές ροές περιορίζονται από την ξηρά, τα νησιά και τα αβαθή ύδατα).  
Οι επιφανειακοί άνεμοι δημιουργούν κύματα.
  
Οι κυματισμοί ταξιδεύουν κατά μήκος των ωκεανών.  
Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία η οποία δημιουργεί τους ανέμους.
  
Οι παράκτιοι άνεμοι μπορούν να δημιουργηθούν από τη θερμική μεταγωγή του θερμού αέρα πάνω από το έδαφος.
  
Ενεργειακές διεργασίες  
Όσο μεγαλύτερη είναι η υψομετρική διαφορά (ύψος πτώσης), τόσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια που περικλείεται στη ροή του νερού.  
Τα ισχυρότερα ρεύματα σ’ έναν ποταμό εντοπίζονται στο κέντρο και κοντά στην επιφάνεια, όπου δεν επιβραδύνονται από την τριβή με τις όχθες και την κοίτη του ποταμού.  
Καθώς ρέει το νερό, επιταχύνει γύρω από την εξωτερική όχθη της καμπύλης του ποταμού, ενώ γύρω από την εσωτερική κοίτη της καμπύλης ρέει το νερό που κινείται πιο αργά.
  
Τα παλιρροιακά εύρη μπορούν να αυξηθούν σε περιοχές, όπως λ.χ. οι εκβολές, όπου οι ανάντη παλιρροιακές ροές διοχετεύονται σ’ ένα στενό κανάλι.  
Ωφέλιμες υψομετρικές διαφορές νερού μπορούν να δημιουργηθούν σε περιοχές με υψηλό παλιρροιακό εύρος από τον περιορισμό των εισερχόμενων ή εξερχόμενων υδάτων, καθώς η στάθμη της παλίρροιας ανεβαίνει ή πέφτει.  
Στρωτή ροή παλιρροιακού ρεύματος.
  
Όπου ένα παλιρροιακό ρεύμα ρέει επάνω από μια υποβρύχια πτύχωση, μπορούν να σχηματισθούν υπερχειλίσεις.    
Όπου ο πυθμένας είναι ανώμαλος, μπορεί να δημιουργηθεί στροβιλισμός που σχηματίζει περιοχές ανάδυσης στην επιφάνεια και καταβύθισης.  
Όπου τα κύματα συναντούν τις παλίρροιες, δημιουργείται θαλασσοταραχή.  
Κατάντη ενός σημείου περιορισμού του παλιρροιακού ρεύματος σχηματίζονται δινορεύματα.  
Κατάντη ενός σημείου περιορισμού του παλιρροιακού ρεύματος σχηματίζονται δινορεύματα.  
Οι ισχυρότερες ροές σε ένα παλιρροιακό ρεύμα σχηματίζονται σε διαφορετικά σημεία κατά την άμπωτη και την πλημμυρίδα. Το ‘βέλτιστο σημείο’ (sweet spot), παρουσιαζόμενο με το πορτοκαλί χρώμα, των ισχυρών ρευμάτων παγκοσμίως είναι περιορισμένο.  
Τα κύματα δημιουργούνται από την κυκλοφορία του νερού κοντά στην επιφάνεια, η οποία εξανεμίζεται με το βάθος.  
Η ενέργεια που περικλείεται στα κύματα ελαττώνεται καθώς αυτά φτάνουν στην ακτή λόγω της τριβής στον πυθμένα της θάλασσας.  
Τα κύματα αναγκάζουν τα επιπλέοντα αντικείμενα να κινούνται γύρω από ένα σταθερό σημείο περιστροφής.  
Τα κύματα δημιουργούν μια διαφορά πίεσης στη στήλη ύδατος.  
Η ενέργεια που περικλείεται στους υπεράκτιους ανέμους αυξάνει με το ύψος επάνω από την επιφάνεια του νερού, αφού δεν υπάρχει απώλεια ενέργειας λόγω τριβής με το νερό.  
Οι επάκτιοι άνεμοι είναι γενικά πιο αργοί από αυτούς της θαλάσσης λόγω της τριβής που δημιουργείται από εμπόδια όπως είναι τα δέντρα, οι βουνοπλαγιές και τα όρη.  
Οι επάκτιοι άνεμοι είναι γενικά πιο αργοί από αυτούς της θαλάσσης λόγω της τριβής που δημιουργείται από εμπόδια όπως είναι τα δέντρα, οι βουνοπλαγιές και τα όρη.  
Προσομοίωση τεχνολογίας Εικόνες
 Εικόνες με κίνηση
Τεχνολογίες κατά τον ρου του ποταμού  
Η τεχνολογία ‘κατά τον ρου του ποταμού’ εκμεταλλεύεται την εκτροπή της ροής σε σημεία όπου υπάρχει επαρκής κλίση επάνω από την εκτροπή.  
 
Η τεχνολογία ‘κατά τον ρου του ποταμού’ εκμεταλλεύεται ροές που δημιουργούνται από υδροφράκτες οι οποίοι ωστόσο επιτρέπουν την ελεύθερη ροή του νερού. 
Η τεχνολογία ‘κατά τον ρου του ποταμού’ εκμεταλλεύεται την άμεση ροή υδάτων σε μεγάλα ποτάμια συστήματα κατά τρόπο παρόμοιο με την τεχνολογία παλιρροιακών ρευμάτων, συνήθως όμως σε μικρότερη κλίμακα.  
Τεχνολογίες παλιρροιακού περιορισμού  
Τα παλιρροιακά φράγματα περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός φράγματος κατά το πλάτος μιας εκβολής με μεγάλο παλιρροιακό εύρος. Η μονάδα παλιρροιακού φράγματος παράγει ενέργεια επιτρέποντας την είσοδο και έξοδο των υδάτων από την εκβολή μέσω υδροστροβίλων χαμηλού ύψους πτώσης.  
 
 
 
Τα παλιρροιακά φράγματα με αναχώματα λειτουργούν κατά τρόπο παρόμοιο με τα συμβατικά παλιρροιακά φράγματα, χωρίς όμως να φράζουν πλήρως την εκβολή. 
Οι υπεράκτιες παλιρροιακές λιμνοθάλασσες με μονή δεξαμενή κατασκευάζονται σε κατακλυζόμενες ζώνες σε περιοχές με μεγάλο παλιρροιακό εύρος. 
 
Οι υπεράκτιες παλιρροιακές λιμνοθάλασσες με πολλαπλές δεξαμενές κατασκευάζονται σε κατακλυζόμενες ζώνες σε περιοχές με μεγάλο παλιρροιακό εύρος.
 
Τεχνολογίες παλιρροιακών ρευμάτων  
Οι στρόβιλοι οριζόντιου άξονα λειτουργούν κατά τρόπο παρόμοιο με τις ανεμογεννήτριες. Ο στρόβιλος τοποθετείται στο νερό και το παλιρροιακό ρεύμα προκαλεί την περιστροφή των στροφείων γύρω από τον οριζόντιο άξονα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  
Οι στρόβιλοι κατακόρυφου άξονα λειτουργούν όπως και οι στρόβιλοι οριζόντιου άξονα, με τη διαφορά ότι το παλιρροιακό ρεύμα περιστρέφει τους στροφείς γύρω από τον κατακόρυφο άξονα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  
Τα παλινδρομικά υδροπτερύγια διαθέτουν ένα υδροπτερύγιο που προσαρτάται σε έναν ταλαντευόμενο βραχίονα.  Η άνωση από το παλιρροιακό ρεύμα προκαλεί την ταλάντωση του βραχίονα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  
Οι διατάξεις (φαινομένου) Venturi είναι συσκευές που διοχετεύουν το νερό μέσα από έναν αγωγό, αυξάνοντας την ταχύτητα του νερού. Η προκύπτουσα ροή μπορεί να οδηγεί απευθείας κάποιο στρόβιλο ή η επαγόμενη διαφορά πίεσης στο σύστημα μπορεί να δίνει κίνηση σε έναν αεροστρόβιλο.  
Κυματικές τεχνολογίες  
Οι εξασθενητές των κυματισμών είναι πλωτές συσκευές που ευθυγραμμίζονται κάθετα προς τα κύματα.  Οι συσκευές αυτές αποσπούν ενέργεια από τη σχετική κίνηση των δύο βραχιόνων καθώς το κύμα περνάει από αυτούς.
  
Οι επιφανειακοί σημειακοί απορροφητήρες είναι πλωτές κατασκευές οι οποίες απορροφούν ενέργεια από κάθε κατεύθυνση. Μετατρέπουν το σκαμπανέβασμα του επάνω μέρος του πλωτήρα που επιπλέει στο κύμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
  
Οι παλλόμενοι μετατροπείς των κλυδωνισμών των κυμάτων (OWSC) είναι συλλέκτες κοντά στην επιφάνεια, εδραζόμενοι σε έναν βραχίονα που περιστρέφεται κοντά στον πυθμένα.  Τα μόρια του νερού στα κύματα αναγκάζουν τον βραχίονα να ταλαντωθεί και έτσι παράγεται ηλεκτρική ενέργεια.  
Οι τεχνολογίες παλλόμενης υδάτινης στήλης μετατρέπουν την άνοδο και την πτώση των κυμάτων σε κινήσεις αέρα που διέρχεται μέσα από στροβίλους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  
Οι συσκευές υπερακόντισης έχουν ένα τοίχωμα επάνω στο οποίο σπάνε τα κύματα προς έναν ταμιευτήρα, ο οποίος δημιουργεί ένα ύψος πτώσης του νερού. Το νερό απελευθερώνεται πίσω στη θάλασσα μέσω ενός στροβίλου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  
Οι βυθιζόμενες συσκευές διαφορικής πίεσης αποσπούν ενέργεια από την αλλαγή της πίεσης καθώς το κύμα κινείται επάνω από τη συσκευή προκαλώντας το σκαμπανέβασμά της.  
Τεχνολογίες υπεράκτιων αιολικών  
Οι τριπτέρυγες ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα είναι η πλέον δημοφιλής διάταξη. Η παραγόμενη ενέργεια σχετίζεται με την επιφάνεια σάρωσης του αέρα από τα πτερύγια.  
Συστοιχία τριπτέρυγων ανεμογεννητριών οριζόντιου άξονα.  
Διπτέρυγες ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα – λιγότερο συνήθεις αλλά μπορεί να είναι πιο αποδοτικές και ευκολότερες στη συντήρηση.  
Συστοιχία διπτέρυγων ανεμογεννητριών οριζόντιου άξονα.  
Τεχνολογία ανεμογεννητριών κατακόρυφου άξονα - οι ρότορες περιστρέφονται σε μικρότερο χώρο από τις αντίστοιχες μηχανές οριζόντιου άξονα.  
Συστοιχία ανεμογεννητριών κατακόρυφου άξονα.  
 Αγκυρώσεις και θεμελιώσεις  
Μία διάταξη παλιρροϊκής θεμελίωσης η οποία χρησιμοποιεί τις υδροδυναμικές δυνάμεις για τη σταθερή καθήλωση της κατασκευής στον πυθμένα της θάλασσας.
  
Πτυσσόμενο χαλύβδινο περίβλημα που προσαρτάται στη βάση μονού πυλώνα.  
Πτυσσόμενο χαλύβδινο περίβλημα που εκτείνεται επάνω από την επιφάνεια του νερού.  
Αγκύρωση με υποστηρίγματα τάσης - η άνωση της επιφανειακής κατασκευής κρατά τεντωμένους τους κάβους.  
Στερεή δομική σύνδεση μεταξύ της συσκευής και της αγκύρωσης.  
Απλή αλυσοειδής σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή και την αγκύρωση.  
Χαλαρή σύνδεση σχήματος “S” ανάμεσα στη συσκευή και την αγκύρωση.  
Βάση βαρύτητας με ποδιά διείσδυσης, κατάλληλη για ιζηματογενή πυθμένα.
  
Επάκτια ανάπτυξη από σταθερή προβλήτα.  
Επάκτια ανάπτυξη σε φυσικό φρεάτιο.  
Επάκτια ανάπτυξη σε παράκτιες φυλασσόμενες τοποθεσίες.  
Εξέδρα ανάπτυξης στηριζόμενη σε φορτηγίδα.  
Αγκύρωση τεσσάρων σημείων υπό ένταση.  
Αλυσοειδής αγκύρωση τεσσάρων σημείων.  
Αναρτημένος πυλώνας, κατάλληλος για ρηχά ιζήματα και πετρώματα.  
Κεντρικό μονόπολο, κατάλληλο για βαθιά ιζήματα.  
Πύργος με χαλύβδινα χιτώνια, κατάλληλος για εκτεταμένη χρήση.  
Σύστημα βαρύτητας, κατάλληλο για εκτεταμένη χρήση.  
Κείμενο επί της επιφάνειας φράγμα.  
Πακτωμένο φράγμα.
  
Αγκύρωση υπό ένταση με πακτωμένη θεμελίωση.
  
Πλωτή αγκύρωση με αλυσοειδείς άγκυρες
  
Αγκύρωση υπό ένταση με θεμελίωση συστήματος βαρύτητας.
  
Πλωτήρας τύπου κεραίας όπου αλυσοειδείς άγκυρες κρατούν τον πλωτό πύργο στη θέση του.
  
Διπλοί πυλώνες πακτωμένοι στον πυθμένα.
  
Δομική βάση που στερεώνεται στον πυθμένα με πέτρινες σφήνες/ άγκυρες.  
 Υποδομές υποστήριξης
  
 

llp logoThis project has been funded with support from the European Commission (EU Lifelong Learning Programme Agreement no LLP/LdV/TOI/2009/IRL – 515). This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

You are here Αρχεία και Πηγές Κατεβάστε Σχήματα και Εικόνες