Διαγράμματα των αναμενόμενων εκβάσεων της Μάθησης

Η επόμενη σύνδεση περιλαμβάνει τα Διαγράμματα των Αναμενόμενων Αποτελεσμάτων της Εκμάθησης, τα οποία είναι διαθέσιμα προς λήψη. Αυτά διατίθενται μόνο στα Αγγλικά.

Πατήστε στην εικόνα για να το κατεβάσετε.

llp logoThis project has been funded with support from the European Commission (EU Lifelong Learning Programme Agreement no LLP/LdV/TOI/2009/IRL – 515). This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

You are here Αρχεία και Πηγές Διαγράμματα των αναμενόμενων εκβάσεων της Μάθησης